Filtry i charakterystyka filtrów oraz procesu filtracji | Portal Inżynieria Sanitarna
Start Artykuły Filtry i charakterystyka filtrów oraz procesu filtracji

Branżowe słówko na dziś

Codziennie nowe tłumaczenie z
j. angielskiego na j. polski:
 
landfill - wysypisko śmieci

Losowe Ogłoszenia

Ostatnie oferty pracy

Ostatnio na forum

Brak postów do publikacji.Filtry i charakterystyka filtrów oraz procesu filtracji Drukuj
sobota, 19 listopada 2011 12:06

 Źródła zanieczyszczeń:

1.       Zanieczyszczenia mogą pochodzić ze źródeł naturalnych:

- wybuchy wulkanów, wietrzenie pustyń, pożarów lasów i stepów, odparowanie z powierzchni mórz i oceanów, erozja gleb i skał oraz przemiany fizyko-chemiczne  np. procesy gnilne.

2.       Zanieczyszczenia mogą pochodzić ze źródeł sztucznych:

-  zakłady przemysłowe, huty, kotłownie, elektrownie, transport.

Jako synonimu możemy tu użyć nazwy: zanieczyszczenia antropogeniczne.

Rozróżniamy następujące zanieczyszczenia:

·         Stałe - popiół, sadza, pyły mineralne, metaliczne, organiczne, nawozy sztuczne, chemiczne środki ochrony roślin, rdza, tlenki metali, pyły radioaktywne, pyły produkcyjne

·         Ciekłe – płynne środki ochrony roślin a także drobne cząstki wody wraz z rozpuszczalnymi w nich toksynami

·         Gazowe – głównie substancje lotne, które powstają podczas procesu spalania

Główne zanieczyszczenia powietrza:

·         Tlenek węgla CO, dwutlenek węgla CO2, dwutlenek siarki SO4, amoniak, związki organiczne (fenole i węglowodory), metale ciężkie, freony, izotopy promieniotwórcze, azbest i różnego rodzaju pyłki

 

 

Stężenia zanieczyszczeń stałych:

·         Obszar dużego miasta, dzielnica mieszkalna 0,3-0,5 [mg/m3] – najczęściej cząstki o wielkości 20 [µm], mogą osiągać granicę 100m]

·         Obszar przemysłowy, średnie stężenie 1-3 [mg/m3] - cząstki o wielkości 20 [µm] a maksymalnie 100 [µm]

W celu zmniejszenia zanieczyszczeń w powietrzu stosujemy filtry. Brak jest jednak ujednoliconej klasy filtrów. Możemy wyróżnić następujące normy:

PN-B-76003-1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości.

PN-B-76004-1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badań.

PN-EN 779 Przeciwpyłowe filtry powietrza dla wentylacji ogólnej – wymagania, badania, oznaczenia.

Źródło zdjęcia: filterpol.plPODZIAŁ FILTRÓW wg skuteczności filtracji (norma polska):

·         Filtry wstępne: klasy A1 i A2 ( A1-gorsza skuteczność )

·         Filtry dokładne: klasy B1 i B2

·         Filtry bardzo dokładne: klasy C

·         Filtry aerozoli koloidalnych: klasy Q, R, S

Klasa A1 i A2: stosujemy przy wielostopniowym oczyszczaniu powietrza jako filtry wstępne

Klasa B1 i B2: stosujemy w pomieszczeniach o przeciętnych wymaganiach czystości powietrza np. teatry, sklepy, restauracje, przemysł włókienniczy, maszynowy, elektroniczny oraz biura

Klasa C i Q: stosowane jako ostatni stopień filtracji, tam gdzie wymagana jest wysoka czystość powietrza nawiewanego np. szpitale, przemysł farmaceutyczny, spożywczy, precyzyjny, optyczny, elektroniczny

Klasa R i S: jako ostatni stopień oczyszczania w tzw. pomieszczeniach „czystych” typu sale operacyjne, laboratoria bakteriologiczne i pomieszczenia sterylizacji powietrza

PODZIAŁ FILTRÓW wg skuteczności filtracji (norma europejska):

·         Klasy wstępne: klasy G1, G2, G3, G4

G1 – stosujemy przy usuwaniu owadów, piasków czy np. bawełnianych włókien

G2, G3 – usuwają większe pyłki kwiatowe

G4 – gruby pył metalurgiczny

·         Filtry dokładne: klasy F5, F6, F7, F8, F9

F5, F6 – usuwają pyłki kwiatowe i gruby pył metalurgiczny

F7 – wszystkie rodzaje pyłu, sadzę, mgłę olejową, zarodniki grzybów

F8, F9 – mgła olejowa, bakterie

·         Filtry grupy HEPA – wysoko skuteczne usuwanie cząstek z pomieszczenia;

klasy: H10, H11, H12, H13, H14

H10, H11, H12 – usuwają bakterie, dym tytoniowy, wszystkie rodzaje dymu i aerozoli

H13, H14 – usuwają bakterie, pył radioaktywny, wszystkie rodzaje dymu i aerozoli i większość wirusów

·         Filtry grupy ULPA: klasy U15, U16, U17

U15, U16, U17 – usuwają bakterie, pył radioaktywny, wszystkie rodzaje dymu i aerozoli i większość wirusów

WSKAŹNIKI FILTRACYJNE:

·         Skuteczność filtracji – zdolność urządzenia filtracyjnego lub materiału filtracyjnego do zatrzymania pyłu

·         Strata ciśnienia podczas przepływu powietrza przez filtr – opór przepływu albo spadek ciśnienia powietrza, jest to różnica ciśnienia statycznego przed i za filtrem

·         Pojemność pyłowa filtru – czyli masa pyłu zatrzymanego przez filtr przypadająca na jednostkę powierzchni filtracyjnej, przy której został osiągnięty stan końcowy filtru [ g/m2]

·         Wartość górna graniczna – czyli końcowy opór przepływu ustalone przez producenta; wartości oporu przepływu po osiągnięciu, której materiał filtracyjny powinien być wymieniony

 

Autor: Michał Kozek

 

Źródło zdjęcia nr 1: vascopolska.pl

Źródło zdjęcia nr 2: filterpol.pl

Źródło zdjęcia nr 3: infowentylacja.pl

 

Najbliższe szkolenia

poprzednim miesiącu marzec 2015 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 9 1
week 10 2 3 4 5 6 7 8
week 11 9 10 11 12 13 14 15
week 12 16 17 18 19 20 21 22
week 13 23 24 25 26 27 28 29
week 14 30 31
Brak wydarzeń

Branżowy katalog firm